Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik dallarında bilim uzmanlığı eğitimini tamamladı. 2006 yılında Tıbbi Genetik Doçentliği ünvanını aldı. 2012 yılında Tıbbi Genetik Profesörü oldu.
1998 yılında Uludağ Üniversitesinde "Prenatal tanı; doğum öncesi genetik tanı yöntemleri" ni kurdu. 2005-2016 yılları arasında Fetüs değerlendirmesi konularında Perinatoloji konseylerine katıldı.
2003 yılında Almanya da "George Agust Üniversitesi - Max Planck Enstitüsü" nde, kanserlerde hastalığın tanısı, seyri ve tedavisi ile ilişkili genetik belirteçlerin saptanması konularında çalıştı. Daha sonra ülkemizde de bu konularda araştırmalara devam etti. Güncel olarak "Kanser hastalarında akıllı ilaç tedavisinde" genetik belirteçlerin saptanması ve ilaç etkileşimleri konusularında çalışmalarını devam ettirmektedir. Bunun yanısıra Ailesel kanserlerin tespiti, Genetik danışması ve takibi konularında Laboratuvar ve Klinik olarak hizmet vermektedir.  Yaklaşık onbeş bin civarında hastaya Prenatal tanı, Kanser genetiği ve Klinik genetik konularında genetik tanı, klinik değerlendirme yaptı ve  genetik danışma verdi. 2004 yılında Uludağ Üniversitesinde Tıbbi Genetik Anabilim Dalının kurulmasında yer aldı.
2005 Yılında Amerika Birleşik Devletlerinde "Sher Institute" (Innova Medicine) de Tüp bebek uygulamalarında sağlıksız embriyoların ayıklanması konularında eğitim aldı ve aktif olarak çalıştı. Bugüne kadar yaklaşık 2000 embriyoda Preimplantasyon genetik tarama hizmet verdi. Bu kapsamda yurtdışı ve Türkiye içindeki bazı merkezlere 2008  yılından itibaren embriyolarda genetik tarama hizmeti vermektedir. 23 Mart 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığından Tıbbi Genetik alanında "Board Sertifikası" almaya hak kazandı, 2013 yılında sertifikası yenilendi.
2007 Yılında Ingilterede, Queen Elizabeth Hospital da Genetik Hastalıklarda Molekülersitogenetik tanı yöntemlerinin kullanılması üzerine çalışmalarda bulundu. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşmalar yaptı. 90 civarında çalışması, alanındaki yüksek prestijli uluslararası dergilerde yayınlandı. 2009 yılında "Uludağ Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezini" kurdu, 2016 yılına kadar tanı merkezi sorumlusu olarak görev yaptı. 2012 Yılında Bursada "Uluslararası katılımlı Ulusal Genetik Kongresini düzenledi ve  Başkanlığını yaptı. 2007-2016 yılları arasında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 6 tane tıpta uzmanlık öğrencisinin tez danışmanlığını yaptı. 2009-2016 yıllarında "Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2011- 2013 yılları arasında Tıbbi Genetik Derneği başkanlığı yaptı. 2011-2014 yılları arasında Uludağ Üniversitesi hastanesinin Başhekimliğini yaptı. Sağlık Bakanlığında çeşitli Bilim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Ülkemizdeki pek çok merkezde Tıbbi Genetik Konularında çeşitli eğitimlere katıldı, eğitimler verdi.

Halen çalışma alanları şunlardır;

* Genetik danışma
* Akraba evliliklerinde risk değerlendirmesi,
* Gebelikte ilaç kullanımı (Toksikoloji) - Risk değerlendirmesi ve raporlama
* Riskli gebeliklerde genetik tanı ve takip
* Anormal ultrason bulgusu olan fetüslerde, genetik, klinik değerlendirme
* Tüp bebek tedavilerinde genetik tanı ve tarama
* Kanserde tanı  ve akıllı ilaç tedavisine yönelik genetik tiplendirme.
* Ailesel kanserlerin genetik tanısı ve takibi
* Next Generation ve Exom sekanslama biyoinformatik analizi