1974-85 Tıp  ve İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

1974-85 Tıp  ve İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

1985-89 Dahiliye zorunlu Hizmeti; Gazi Ü.Tıp Fak. AD  ve Ankara Ü. Tıp Fak.Kardiyoloji AB Klinikleri

1989-91.Kardiyoloji İhtisası; Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Kalb ve Araştırma Hastanesi- İstanbul

1991-2016 Selçuk ve N.Erbakan Ü Meram Tıp Fak. Kardiyoloji Anabilim Dalı kuruluşu ve Başkanlığı Yurtdışı Deneyim ve Eğitimi ;1989-1990 İng. Londra St. Thomas' Hospital kalp renkli Doppler Ultrason ve Aritmi -1992 Hollanda Leiden – AZL Hospital ileri Kardiyovaskuler Girişimler

1991-2017 Akademik hayatında binlerce hekim ve yüzlerce kardiyolog ve onlarca öğretim üyesine katkı sağladı    

2017..... Bursa Özel Jimer Hastanesi "Sağlıklı Yaşam ve Check up Merkezi"  İç Hastalıkları ve Kalp Uzmanı

Lisans / Y.Lisans AÜ Tıp Fak. ,1981 1981

Doktora / Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları . AÜ Tıp Fak.

1981-1985

Doktora / Tıpta Uzmanlık

Kardiyoloji. SB Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi ,İstanbul

1989-1991

Kalb ve İçHastalıkları Uzmanı :

Bursa Özel Jimer Hastanesi

Halen (Kasım-2017)

New YorkUnıversty   

School of Medicine Hospıtal, Arrhythmias at TAVI Cases, ABD

2015 (YÖK Destekli)

Profesor :                  

Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi

1998-2016

Doçent :

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 1993-1998

Post-doktoral fellowshıp :

AZL Hospital,Cardıac Catheter Lab., School of Medicine, Leiden, Hollanda  

Yardımcı Doçent :

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji

1991-1993

Post-doktoral fellowshıp :

St. Thomas' Hospital ,School of medicine

1989-1990
İç Hastalıkları Uzmanı :

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji

1986-1987

İç Hastalıkları Uzmanı :

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji

1985-1986

Araştırma Görevlisi :

Atatürk Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları AD

1981-1985

Pratisyen Hekim :

Çalışma Bakanlığı Aşkale Çimento Fab. ve Sağlık İstasyonu ,Erzurum

1981-1981

Hipertansiyon ,Check up ve Sağlıklı Yaşam,Obezite ,Koroner Kalp Hastalığı,Kalp Yetmezliği ,Aritmi  Hipertansiyon ,Check up ve Sağlıklı Yaşam,Obezite ,Koroner Kalp Hastalığı,Kalp Yetmezliği ,Aritmi  Çalıştığı kurumlarda ; kalp hastalıkları uzmanı ve öğretim üyesi yetiştirmiş , perkutan kardiyovaskuler girişimler ve eko alanlarında eğitim"Klinik Kardiyoloji" alanında ulusal kitabı 2. baskı  (döneminde referans kaynak) Uluslararası hakemli dergilerde onlarca ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 200'ü aşkın yayını, Ulusal ve Uluslararası toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan yüzü aşkın bildiri.

  • Türk Tabibler Birliği;Bursa Tabib Odası
  • Türk Kardiyoloji Derneği
  • Avrupa Kardiyoloji Derneği
  • Kızılay Derneği

Tubitak ve Sağlık Bakanlığı