Lisans Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Uzmanlık Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Alsancak-İzmir
Yan Dal Uzmanlık Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiolojisi Bilimdalı, İzmir
Yardımcı Doçent Ataması 1992
Doçentlik Sınav Tarihi 11.11.2002
Profesörlük Atama Tarihi 02.12.2008
1978-1979 Afyon, İscehisar sağlık ocağı hekimi
1980-1984 Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir
1985-1986 Jandarma dispanseri, Anıttepe - Ankara (Tbb asteğmen)
1986-1987 Devlet hastanesi çocuk sağ. ve hast. uzm. Alaşehir - Manisa
1988-1989 Serbest hekimlik, İzmir
1990-1991 Öğretim görevlisi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
1990-1993 Dokuz Eylül Ün.(Yan dal), Çocuk Kardiolojisi Bilimdalı,İzmir
1992-2002 Yardımcı doçent, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
2002-2008 Doçent, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
2008-2016 Profesör, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
 • Türk Milli Pediatri Derneği
 • Türkiye Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Avrupa Çocuk Kardiyoloji Derneği
 • Tıp Ressamları Derneği (AMI, Association of Medical Illustrations)
 • Kardiyovasküler sistem morfolojisi
 • Kalp destek cihazları
 • Total yapay kalp cihazları
 • Anatomik maket tasarımı,
 • Tıp ressamlığı (Medical Illustrations)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)
 • Çocuk Kardiyoloji (Pediatrik Kardiyoloji)
No Türü Tarihi Başlık

1

Ulusal

05.01.2011

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI İÇİN EĞİTİM SETİ

2

Ulusal

14.04.2011

KALP HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN TANI AMAÇLI EFOR TESTİ SİSTEMİ

3

Ulusal

29.03.2012

BÜYÜK ARTERLERE YERLEŞTİRİLEN KALP DESTEK CİHAZI

4

Ulusal

21.06.2012

DAMAR İÇİN KALP DESTEK CİHAZI

5

Ulusal

03.07.2012

PULSATİL KAN AKIMI POMPASI

6

Ulusal

29.08.2012

BÜYÜK ATARDAMARLARA YERLEŞTİRİLEN ÇİFT STATORLU KALICI KALP DESTEK CİHAZI

7

Ulusal

20.12.2012

ENDOVASKÜLER KALICI KALP DESTEK CİHAZI

8

Ulusal

29.01.2013

KALICI TOTAL YAPAY KALP CİHAZI

9

Ulusal

02.07.2013

KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ İÇİN TIKAYICI CİHAZ

10

USA

24.05.2014

TRANS ARTERIAL PERMANENT HEART ASSIST DEVICE WITH DOUBLE STATORS

11

USA

24.05.2014

PULSATILE FLOW BLOOD PUMP

12

USA

24.05.2014

TRANSARTERIAL HEART ASSIST DEVICE

13

USA

24.05.2014

KALICI TOTAL YAPAY KALP CİHAZI

 1. Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği tarafından verilen Abbvie Bilim Ödülü. 15-18 Nisan 2015 tarihleri arasında 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi’nde, Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği tarafından gerçekleştirilen toplantıda verilmiştir. Her yıl tıp alanında uluslararası başarı elde eden bilim insanlarına verilmektedir.
 2. Dünyada 2014 yılı içinde yapılan medikal buluşlar arasında “Dünyanın en iyi buluşu” Birincilik Ödülü. Bu ödül Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonu (WIPO, World Intellectual Propert y Organization) tarafından verildi. WIPO, Birleşmiş Milletlerin özelleşmiş 17 örgütünden birisidir. Birleşmiş Milletler’in tüm üyelerine açılan anlaşmalarla, ulusların kendi içinde fikri mülkiyet hukukunu belirginleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda Cenevre’de her yıl inovasyon fuarı düzenlemekte ve dünyada son bir yıl içinde yapılan buluşlar bu fuarda sergilenmekte ve o yılın en iyileri seçilmektedir.
 3. Türk Patent Enstitüsü Kurumu tarafından yılın en iyi buluşu ödülü. Ulusal ve Uluslararası patent başvurusu yapılmış ve patentleme süreçleri devam etmekte olan buluşlar arasından Ülkemizi temsil etmek için Cenevre İnovasyon Fuarına gönderilmek üzere seçilmiştir.
 4. Cenevre Uluslararası inovasyon fuarı’nda medikal alanda 2014 yılının en iyi buluşçusu ödülü. WIPO yılın en iyi buluşlarını seçtikten sonra, bu buluşlarının buluş sahiplerini de o yılın o alanında “yılın en iyi buluşçusu” olarak seçmekte ve ilan etmektedir.
 5. Cenevre İnovasyon fuarında İntraaortik kalp destek cihazı “Intraaortic heart assist device” buluşu nedeniyle “Romanya Sibiu Üniversitesi” tarafından “yılın en iyi buluşu” jüri özel ödülü. 2-6 Nisan 2014 Cenevre - İsviçre.
 6. Kalıcı total yapay kalp destek cihazı “A Permanent total artificial heart” buluşu nedeniyle “İran Patent Enstitüsü Kurumu” tarafından verilen “en iyi buluş” ödülü. 2-6 Nisan 2014 Cenevre - İsviçre.
 7. Patent sahibi öğretim üyesi “birincilik” ödülü. 14 Mart 2012. Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, akademisyenler arası patent ödülü, Tıp Fakültesi bünyesinde, her yıl 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenmekte olan bir etkinliktir. Patent sahibi öğretim üyelerinden en fazla sayıda patenti olanlara verilmektedir.
 8. Yıldız Teknik Üniversitesi, Patent Atelyesi ve İmalat Teknolojileri Proje Pazarı etkinliğinde patentleri ile en çok destek veren katılımcılar sıralamasında ikincilik ödülü, 18 Aralık 2013. Bu Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından her yıl düzenlenmekte olan ve çok sayıda buluşçunun yarıştığı bir etkinliktir.
 9. Patent Atelyesi ve İmalat Teknolojileri Proje Pazarı etkinliğinde en iyi patent sıralamasında ikincilik ödülü, 18 Aralık 2013. Bu Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından her yıl düzenlenmekte olan ve çok sayıda buluşçunun yarıştığı bir etkinliktir.
 10. Patent Atelyesi ve İmalat Teknolojileri Proje Pazarı etkinliğinde en en çok sayıda patent başvuru sıralamasında ikincilik ödülü, 18 Aralık 2013. Bu Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından her yıl düzenlenmekte olan ve çok sayıda buluşçunun yarıştığı bir etkinliktir.
 11. Dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cenevre Uluslararası inovasyon fuarı’nda uluslararası alanda başarı ile temsil ederek birinci olan ve Ülkemize altın madalya kazandıran buluşlar nedeni ile verdikleri teşekkür belgesi.
 12. “Global CleanTech Turkey” tarafından düzenlenen “Enerji ve Çevre” konulu uluslararası proje yarışmasında “enerji verimliliği alanında” birincilik ödülü. Bilindiği gibi “Global CleanTech Turkey” inovasyon programı (GIP) çerçevesinde, TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliğiyle her yıl düzenlenmektedir. Bu ödül “Enerji ve Çevre” konulu uluslararası proje yarışmasında “enerji verimliliği” alanında alınmış bir birincilik ödülüdür. Bu yarışmaya katılan 217 girişimci fikir arasından yarı finalist olan 27 takıma, eğitim ve mentörlük desteği ve kendilerini geliştirme imkânı verilmiş, ardından da Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın da bulunduğu bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede adayın buluşu enerji verimliliği alanında birinci ilan edilmiş, buluş sahiplerine ödülleri Sayın Bakan tarafından verilmiştir.

Alanında Türkçe Kitap Yazarlığı

“DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI ATLASI”
Doç. Dr. Bülent Oran

Alanında Türkçe'ye Çeviri Editörlüğü Yaptığı Kitaplar

“KALBİN CERRAHİ ANATOMİSİ”
(Surgical anatomy of the heart, Cambridge University Press London, UK)

“FETAL EKOKARDİYOGRAFİ”
Prof. Dr. Bülent Oran Fetal Ekokardiyografi (Fetal Echocardiography, Allan, Cook, Huggon. Cambridge University Press, London, UK.)

Türkçe Kitapta Bölüm Yazarlığı

Temel Pediatri,
Doğuştan Kalp Hastalığı Olan Çocukların Nörolojik ve Hematolojik Değerlendirilmesi.