Uludağ Üniversitesinde mikrocerrahi alanında birçok operasyon yaptı. Meme ve burun cerrahisinde kozmetik ve fonksiyonel bir çok cerrahi gerçekleştirdi. 2015 -2017 yılları arasında Kastamonu Devlet Hastanesinde mevcuri hizmetini tamamladı. Mecburi hizmeti süresince burun estetiği, el cerrahisi ve kulak estetiği alanında birçok operasyon yaptı. 2016 – 2017 yılında İstanbul Estetik International Estetik kliniğinde görev yaptı. Görev süresince liposuction, vücut şekillendirme, burun estetiği, meme estetiği, kulak estetiği, göz kapağı estetiği, yüz germe, karın germe alanında cerrahiler uyguladı. 2014 yılında Türk Plastik Rekonstürktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik sertifikası, 2016 yılında Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik sertifikası aldı. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanan bir çok makalesi bulunmaktadır ve Uluslararası dergilerde hakem olarak görev yapmaktadır.

Lisans Maltepe Üniversitesi Tıp fakültesi İstanbul (Tam Burslu) (2002-2008
Uzmanlık

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Estetik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim dalı 2009/2015 

2018-... Özel Jimer Hastanesi
2017-2018 Estetik International Cerrahi Kliniği
2015-2017 Dr.Munif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi
2009-2015 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilimdalı
 • “The Effect of fat graft wrapping on nerve regeneration in early nerve regeneration on a rat model”
 • “Yağ grefti kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkisinin erken dönem sinir iyileşmesinde sıçan modeli üzerinde incelenmesi”
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilimdalı, 2015
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, Turkey
 • Bursa Tabip Odası
 • Avrupa Plastik, Rekonstrutif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik Sertifikası. 2016
 • Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik Sertifikası. 2014
 • Deney Hayvanları Bakım ve Kullanım Sertifikası , 19.12.11 Bursa/ Türkiye
NoBaşlık

1

 • B.ERSEN, R. KAHVECİ, M. ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU. Analysis of 41 suicide attempts by wrist cutting: a retrospective analysis. Eur J Trauma Emerg Surg. DOI 10.1007/s00068-015-0599-4
2.
 • B.ERSEN, R. KAHVECİ, A.ŞAHİN, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU. A variant of Poland’s syndrome: axillary web containing rudimentary pectoralis major muscle. Eur J Plast Surg. DOI 10.1007/s00238-014-1018-5

3

 • B. ERSEN, Y. SARIALTIN, B.CIHANTIMUR, M.OZYURTLU. A new otoplasty procedure: combination of perichondrio-adipo-dermal flap, posterior auricular muscle transpositioning and cartilage suturing to decrease the post-operative complication rates. Eur J Plast Surg. https://doi.org/10.1007/s00238-018-1407-2

4

 • B. ERSEN, R. KAHVECİ, O.TUNALI, İ.AKSU. Multiple perforator preserving SGAP flap for the reconstruction of sacral wounds. Eur J Plast Surg. DOI 10.1007/s00238-015-1157-3

5

 • B.ERSEN, S.AKIN, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU, A.KALAY, S.ÇEÇEN, F.KARABULUT. Clinical and histopathological analysis of 790 naevi excised from 509 patients due to cosmetic reasons. Eur J Plast Surg. DOI 10.1007/s00238-014-1041-6

6

 • B.ERSEN, S.AKIN, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU, A.KALAY, S.ÇEÇEN, F.KARABULUT, M.KÖSE, M.KASTAMONİ. Clinical and histopathological analysis of 152 pigmented skin lesion excisions apart from melanocytic nevus due to cosmetic reasons.Eur J Plast Surg. DOI 10.1007/s00238-015-1093-2

7

 • B.ERSEN, R. KAHVECİ, A.ŞAHİN, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU. A variant of Poland’s syndrome: axillary web containing rudimentary pectoralis major muscle. Eur J Plast Surg. DOI 10.1007/s00238-014-1018-5

8

 • B.ERSEN, S.AKIN, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU, M.KOSE. 195 Hand Injuries in 12 Days: The Outcomes of the Feast of Sacrifice . World J Plast Surg 2015;5(1)

9

 • B.ERSEN, S.AKIN, O.TUNALI, İ.AKSU. Secondary Extremity Reconstruction for Contour Deformity: A Case Report. Turkiye Klinikleri J.  doi: 10.5336/caserep.2015-47827

10

 • S.ÇEÇEN, B.ERSEN, S.AKIN, O.TUNALI, İ.AKSU. Hypothenar Hammer Syndrome Leading to Carpal Tunnel Syndrome in the Same Hand in a Pediatric Patient:A Rare Case. Turkiye Klinikleri J.  doi: 10.5336/caserep.2015-44981.

11

 • M.ŞAKI, B.ERSEN, O.TUNALI, İ.AKSU, Y.ÖZGENEL. A Giant Lipoma of Left Flank: A Case Report and Review of Literature. Turkiye Klinikleri J. doi: 10.5336/caserep.2014-40512

12

 • M.ŞAKI, S.AKIN, B.ERSEN, O.TUNALI, İ.AKSU. Management of Gigantomastia: Outcomes of Superomedial Pedicle with Vertical Skar or Wise Pattern Skin Excision. World J Past Surg 6(2) , 2017

13

 • V.MENDERES, H.ÖZTÜRK NAZLIOĞLU, B.ERSEN, S.AKIN, M.ŞAKI, M.ÖZYURTLU, K.KARACA, O.TUNALI, İ.AKSU, G.OCAKLIOĞLU. The Effect of Carnitine on Doxorubicin induced Extravasation Injuries: A New Treatment for Extravasation Injuries. World Clin J Med Sci. doi: 10.5336/worldclin.2015-47877
NoBaşlık 

1

 • B.ERSEN, R.KAHVECİ, O.TUNALI, İ.AKSU. Bölünmüş ALT serbest flebi ile Semisirküler alt ektremite defektinin rekonstrüksiyonu. UludagUniv Tıp FakDerg , 43 (1) 33-35, 2017
 

2

 • B. ERSEN,S.AKIN. 22 olguda uygulanan Ters akımlı digital arter ada flebinin sonuçlarının incelenmesi. UludagUniv Tıp FakDerg, 42 (2-3) 73-77, 2016
 

3

 • B. ERSEN,S.AKIN, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU, A.KALAY, S.ÇEÇEN, F.KARABULUT. Anterolateral uyluk flebi: 16 vakanın sonuçlarının incelenmesi, UludagUniv Tıp Fak Derg, 41 (3) 109-113, 2015
 

4

 • B.ERSEN,S.AKIN, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU. Travma sonrası oluşan bilek çevresi doku defektlerinin serbest flepler ile onarımı, 20 olgunun incelenmesi. UludagUniv Tıp FakDerg. 42 (2-3) 93-98, 2016
 

5

 • B.ERSEN, S.ÖZBEK, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU, M.KÖSE, M. KASTAMONİ. 106 primer palatoplasty olgusunda oluşan palatal fissure sonuçlarının değerlendirilmesi. UludagUniv Tıp Fak Derg. 41 (1) 1-4, 2015
 

6

 • B.ERSEN, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU, S.ÖZBEK. Yerleştirme sonucusnda oluşan meme implant rüptürü. Nadir bir olgu. Uludag Univ Tıp Fak Derg.40 (3) 129-130, 2014
 

7

 • B.ERSEN,G.ÖZGENEL, M.KASTAMONİ, O.TUNALI, İ.AKSU, P.SARKUT. Bir cankurtaran olarak meme implant. Uludag Univ Tıp Fak Derg. 41 (3) 103-104, 2015
 

8

 • B.ERSEN,S.AKIN, M.ŞAKI, O.TUNALI, İ.AKSU, A.KALAY, S.ÇEÇEN, F.KARABULUT. Baş boyun bölgesinin rekonstrüksiyonu. 33 serbest flep olgusunun incelenmesi. Uludag Univ Tıp Fak Derg. 40 (2) 63-67, 2014.
 

9

 • B.ERSEN, S.AKIN, O.TUNALI, i.AKSU, S.ÇEÇEN, M.KÖSE, O.KURT. Mandibula anterior segment rekonstrüksiyonu. Literatürün incelenmesi ve bir vaka sunumu. Uludag Univ Tıp Fak Derg. 42 (1) 39-45, 2016
 

10

 •  M.ŞAKI, B.ERSEN, O.TUNALI, İ.AKSU, R.KAHVECİ. Dupuytren Kontraktürü: 87 olgunun geriye dönük incelenmesi. Uludag Univ Tıp Fak Derg. 40 (1) 19-21, 2014
 

11

 •  İ.AKSU, S.AKIN, B.ERSEN, M.ŞAKI, O.TUNALI. 232 tetik parmak olgusununda açık cerrahi sonuçların incelenmesi. Turk Plast Surg. 23 (1) 24-26;2015
 

12

 •  İ.AKSU, S.AKIN, B.ERSEN, M.ŞAKI, O.TUNALI. Sakral bası yarası rekonstrüksiyonu. Superior gluteal arter ile onarım seçeneği. 9 olgunun incelenmesi.Uludag Univ Tıp Fak Derg.41 (1) 11-14, 2015
 
13
 •  F.KARABULUT, B.ERSEN, S.ÖZBEK, O.TUNALI, İ.AKSU, A.KALAY, S.ÇEÇEN, M.KÖSE. Yüz yerleşimli nodüler kitleler. 56 vakanın incelenmesi. UludagUniv Tıp Fak Derg. 41 (3) 105-107, 2015.
 
14
 •  M.ŞİMŞEK, S.AKIN, B.ERSEN, M.ÇAVUŞ ÖZKAN, Z.GÖKMEN, B.AYGÖREN. Glomus Tumorü : Parmak yerleşimli 23 yakanın incelenmesi. Uludag Univ Tıp Fak Derg. 38 (1) 25-27, 2012